Choreografija

1. Amžiaus grupės
Amžiaus grupių nėra
 
2. Dalyviai
Choreografas ar šokėjas, kuris demonstruoja šokį (segi varžybų numerį), turi būti užsiregistravęs kaip asociacijos varžybų dalyvis ir sumokėję metinį varžybų dalyvio mokestį (6 €).
Demonstruojamas šokis neturi būti rodytas iki paskutinio Lietuvos čempionato.
 
3. Pagrindinės taisyklės
Tempo ir ritmo ribojimo nėra.
Varžybų grupės:
Kantri I ir II lygis (angl. Country Newcomer/Novice)
Kantri III ir IV lygis (angl. Country Intermediate/Advanced)
Ne kanti I ir II lygis (angl. Non-Country Newcomer/Novice)
Ne kanti III ir IV lygis (angl. Non-Country Intermediate/Advanced)
Choreografas privalo pats būti varžybose, bet šokį rodyti gali ir kiti šokėjai.
Vertinamas šokis (choreografija), ne asmenys, kurie demonstruoja šokį ar jų pasirodymas.
Registruodamasis į varžybas, choreografas turi pateikti šokio aprašymą (el. būdu doc ar pdf formatu arba atspausdintą 5 egz.), kuriame būtinai turi būti:
šokio žingsniai,
šokio lygis,
dūžių skaičius,
sienų skaičius,
šokio eiga.
Aprašymas turi būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba registruojantis į varžybas.
Kai šokis sudarytas iš kelių skirtingų dalių (ABC), aprašyme būtina nurodyti tų dalių seką.
Kai yra šokis su intarpais (TAG), aprašyme turi būti aiškiai nurodyta, kada juos šokti.
 
4. Judesių apribojimai
Draudžiama akrobatika, tilteliai, judesiai sėdint ar gulint ir jetė sukantis.

5. Muzika
Varžybų dalyvio pasirinkta muzika.
Kiekviena choreografija turi būti pateikta garso operatoriui jam patogiu formatu prieš 1 val. iki pasirodymo. Pateikiant garso įrašą, turi būti nurodytas choreografo vardas, pavardė, grupė ir choreografijos pavadinimas.
Už agresyvius ir vulgarius dainos žodžius gali būti skiriama bauda.
Muzikos trukmė 2 min.
 
6. Apranga
Rūbai turi atitikti šokio stilių.
Avalynė – kantri stiliaus batai (išskyrus šokėjus iki 18 m. ir Funky).
Bendras kostiumo vaizdas turi atitikti kantri stilių, išskyrus Funky ir Novelty šokius.
Vyrams privalomos kaubojiškos skrybėlės, išskyrus Funky ir Novelty šokius.
Moterims, merginoms ir mergaitėms privaloma dėvėti pėdkelnes ir kelnaites, jei šokio metu jos matomos.
Reklama ant varžybų kostiumo neleidžiama.
Leidžiami žėrintys papuošimai ir medžiagos.
Negalima naudoti jokios butaforijos (kaukės, ginklai ir pan.). Leidžiamas ribotas teatrinis grimas.